Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Habilitačné konanie mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD.

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1