Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Erasmus +

Mobilita študenta - štúdium/stáž „student mobility for study (SMS) student mobility for traineeships (SMT)“

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1