Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Ukončenie 29. DKAVŠ (Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl), 24. 02. , 16. 03. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1