Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Oddelenie národných kurzov

Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ)

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1