Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Štátne skúšky študentov druhéhoo stupňa vysokoškolského štúdia, 24. - 27. 06. 2024

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1