Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Kurz komplexného plánovania operácií (Comprehensive Operations Planning Course – COPC), 17. - 28. 06. 2024

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1