Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Konferencia "Nové trendy profesijnej prípravy v ozbrojených silách a bezpečnostných zboroch", 23. - 24. 05. 2024

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1